2009. február 10., kedd

20. Történés - Csajszi néni újságot alapítana

Teca szerént a hosszú élet titka a levegővétel

Azzal a naccerű ötlettel jáccadosztam elfele a minap, hogy mi lenne, ha indítanék egy helybefalui újságot.
A műfaja természetbulvár lenne, mer a szűkebb és tágabb értelembe vett emberi természet lenne a középpontba állítva, különös tekintettel a saját településünk csupa érdekes tulajdonságokkal felruházott embereire. Helybefalui Lafatyoló lenne a neve és tág teret adnék a műkedvelő újságíróknak is, meg lehetne képeket is bekűdeni, erős rosta után meg is jelentetném azokat. Azér ez a szándékom, mer föl kell, hogy világosújjanak a népek, egyrészibő, hogy többoldallú tájékosztatást kapjanak, ne csak a megyei kanászkürtnek csúfolt nyomtatott médijatermékbő, másrészibő meg ne csak a helybefalui kábeltévéből nyerjék az egyoldalú híreket. Asztán van még egy harmadik oldal is, ez meg az én áldásos tevékenységem, miszerint úton-útfélen magyarázom a rosszul értelmezett dolgokat, csakúgy mint fogalmakat. Példának okáér említem a Tecát, aki épp a héten keresett föl azzal, hogy segíccsek neki kulturális műsort rendezni. Rettentően csodálkosztam, mer kevesektől áll ojjan messze bármiféle kultúra itt, helybefaluba, mint a Tecátó. Há, mondom, mire gondótál? Neki mindegy, aszmongya. Akkó aszt áruld el, mi a célod vele. Több vendéget akar a házába bevonni, ez vót az indoka. És, hogy látta a tévébe, hogy Pesten a Francia Intézetbe rendezett kulturállis eseménysorozat meghoszta a várt hatást, sőt azon jóval fellül többen látogattak el oda, mint remélték. Még aszt is monta, hogy egy igen szimpatikus és jólöltözött mádám nyilatkozott erről. Na, gondúhattam vóna, hogy megen nekem köll helyretenni a zűrzavart a fejibe. Elmagyarásztam szépen, lassan, hogy az az intézet nem keverendő össze az ő illegálissan működő szobásztatásával. .Ott nem ojjan vendégeket várnak, mint ő és a mádám sem ojjan átvittértelmű mádám, mint ő, hanem a szó eredeti értelmében vett asszonyt . Eltartott egy fél óráig, míg oszlani kezdett a fölhő benne. Asziszik itt egyesek, hogy nekem kuttya kötelességem elmagyarázni a tényállásokat. Há mi vagyok én? Népművellő? A kertemet se művellem, hátmég az emberi elmét! Amúgy meg azér nem ojjan nagy baj, hogy jönnek hozzám házhoz, meg még az uccán is megállítanak, mer így jutok hitelles informácijókhó, hogy mégis mi történik a faluba. Mos legútöbb a Mári tánti zápút meg, elkötelezett Etka anyó fan lett. Akkorákat lélegzik álló nap, hogy egésszen elszívja a levegőt a környezetétül. Nem mondom, a lábát már a nyakába bírja rakni, de ez nem újdonság, mer öt évvel ezelőtt még a Teca foglalkoztatottya vót, de asztán elment a Sanyink innen helybefalubó és a Mári tánti elvbő nem huncutkodik harmincéven alulliakkal. Ez a hír a sportrovatot gazdagíthatná szerintem. A tudományteknika rovatba meg végre ki lehetne nyílváníttani, hogy az Eszterünk, aki nemrég jött vissza Oroszországbó, nem az űrben vót, hanem zűrben vót, épp azér köllött hazagyönnie. Kint valami nemzetközi egyetemre járt, de túl szoros kapcsollatot ápolgatott több nemzetközi diákkal, akik fenemód fétékenyek vótak és ölég nagy összetűzés lett a vége, megbomlott a világ fijataljainak baráccsága és eszt az egyetem nem tűrhette. Azóta itt sírrí az Eszter, de nem árujja el, hogy mi hiányzik neki a legjobban, győzik a szülei kitanáni. Az egésségügyi rovatba egy naggyon érdekes fölfedezést tennék. Átvilágítottak egy múmiját, akirő már elejtő tutták, hogy harminc éves énekesnő és hátromezer éve halott szegényke. Marha kiváncsiak vótak a tudósok, hogy férfi nékül élte le az életét vagy vót egy kis öröme is. Hát nem tutták megállapítani, mos nagy a tanácstallanság. Nem úgy, mint a soklányos Piriéknél. Ott is fenemód kiváncsiak vótak, mitől ojjan étvágytallan, kedélybeteg a harmadik lány, a Brigitta. Elcipelték orvoshó, aki néhány tapogatásbú egybő megmonta, hogy a Brigi nem élte férfi nélkül az élettyét, sőt, úgy tűnik, gyerek nélkül se fogja. Egyben megegyeznek a Brigi szülei az egyiptomi tudósokkal, szintúgy ők is tanácstallanok, legjobban abban a kérdésben, hogy ki az apa és mibő fogják főnevellni a nemkívánt magzatot, ha már éllő gyerek lesz belölle. Ha jobban belegondulok, ez az eset akár a fejtörő rovatba is beleillik. De mégsem, abban maraggyon csak a Kansas, meg a Kanosszajárás. Ezeken agyalnak ugyanis a Márja-lányok, én nem, mer én tudom, mi mit jelent, de öröm haagatni, ahogy ők meg tanálgatnak. Még hagyom őket, de előbbutóbb fölvilágosítom mindegyiket.
Szóval így tervesztem én eszt az újságot. Az utósó oldalon meg lehetne egy társkereső rovat, ahova én magam is föliratkoznék a következő, a rejális valóságot leíró szífhezszolló szöveggel: Delelőmön innen, formás alakkal, kék szemekkel, pallérozott elmével, ügyes kezekkel, renceres szociállis segéjjel keresem párom hasonló adoccságokkal rendelkező Jóska nevű férfi szeméjjébe.
Jelige: Tettek mezeje

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése